Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

[1] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo cụm trục chính truyền động bằng thủy lực cho máy tiện. Chủ nhiệm: Trần Ngọc Hải. Thành viên: Trần Xuân Tùy, Nguyễn Tấn Minh, Nguyễn Linh Giang, Trần Minh Thông, Nguyễn Thương Lý. Mã số: B2016-DNA-28-TT. Năm: 2019. (Oct 21 2019 10:20AM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Thiết kế chế tạo dây chuyền sản xuất tự động bánh nổ. Chủ nhiệm: Lưu Đức Bình. Thành viên: Trần Ngọc Hải, Nguyễn Linh Giang. Mã số: Đ2015-02-112. Năm: 2016. (Jul 30 2016 8:49AM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu chế tạo mô hình bàn máy CNC điều khiển vị trí bằng động cơ thủy lực. Chủ nhiệm: Trần Ngọc Hải. Thành viên: Võ Như Thành. Mã số: Đ2013-02-55. Năm: 2013. (Mar 11 2014 11:46AM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Mô hình tính toán động lực học trên máy vi tính của hệ thủy lực điều khiển vị trí khi sử dụng van Servo. Chủ nhiệm: Trần Ngọc Hải. Mã số: T2012-02-35. Năm: 2012. (Mar 14 2013 3:42PM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu khả năng công nghệ trên hệ thống lắp ráp sản phẩm tự động tại Viện công nghệ cơ khí và từ động hóa. Chủ nhiệm: Trần Ngọc Hải. Thành viên: ThS. Trần Minh Thông. Mã số: T2010-02-92. Năm: 2010. (Mar 14 2013 3:42PM)
[6] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu động lực học của cụm bàn máy CNC truyền động bằng mô tơ thủy lực khi điều khiển bằng van tỷ lệ. Chủ nhiệm: Trần Ngọc Hải. Mã số: T2009-02-77. Năm: 2009. (Mar 14 2013 3:40PM)
[7] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu, thiết kế thiết bị sản xuất tinh cao lanh xuất khẩu, ứng dụng ở khu vực miền Trung. Chủ nhiệm: Trần Xuân Tùy. Mã số: B2007-ĐN02-25. Năm: 2008. (Jul 30 2016 8:45AM)
[8] Đề tài Khác: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo môđun điều khiển máy cắt dây tia lửa điện. Chủ nhiệm: Lưu Đức Bình. Thành viên: Dương Quốc Bảo, Trần Ngọc Hải. Mã số: SDH08-NCS-01. Năm: 2008. (Aug 1 2017 9:37AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn