Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Hệ thống sản xuất tự động
Ngành: Cơ khí chế tạo
 2014 Sinh viên ngành Chế tạo máy  Trường Đại học Bách khoa
[2]Điều khiển thủy khí và lập trình PLC
Ngành: Cơ khí chế tạo
 2006 Đại học ngành Chế tạo máy, Cơ điện tử  trường Đại học Bách khoa, ĐH Đà Nẵng.
[3]Truyền động thủy lực và khí nén
Ngành: Cơ khí chế tạo
 2005 Đại học ngành Chế tạo máy, Cơ điện tử  Trường Đại học Bách khoa, ĐH Đà Nẵng.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn