Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo máy phay CNC 5 trục cỡ nhỏ
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Ngọc Hải, Tào Quang Bảng, Quách Viết Hai
Nơi đăng: Hội nghị – Triển lãm quốc tế về Điều khiển và Tự động hoá (VCCA2017); Số: ISBN 978-604-73-5569-3;Từ->đến trang: 71;Năm: 2017
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
CNC milling machine is one of the achievements of scientific breakthroughs in the world. It is widely used which manufactures complicate-shape details with high accuracy. Based on reference to the 5-axis UPC 600 CNC machine in Institute of Mechanical Engineering and Automation, in this study, the 5-axis CNC machine is manufactured by students from Mechanical Engineering Department, university of science and technology, the university of danang (DUT) for creative developing, CAD/CAM/CNC technological mastery, teaching, studying at DUT. This research includes: design of principle of machine with 3-axis translation XYZ and two rotary axis A,C; motor selection, dynamic calculation,… Then, fabrication of the machine, selection of control elements, control board MACH 3 VM6, and control software MACH3 CNC Controller,… design of control program to processing of some workpieces with complex profiles that 2-axis to 4-axis CNC machines can not process.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn