Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu động lực học của cụm bàn dao máy CNC điều khiển bằng thủy lực, khi tính đến khối lượng của dầu
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Xuân Tùy, Trần Ngọc Hải
Nơi đăng: Tuyển tập báo cáo hội nghị toàn quốc lần thứ 4 về Cơ điện tử- tại trường Đại học Bách khoa, ĐH Đà Nẵng; Số: 12;Từ->đến trang: 46-52;Năm: 2008
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn