Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu đáp ứng quá độ của mô hình điều khiển vị trí xilanh khí nén bằng phương pháp điều khiển trượt
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đào Minh Đức, Trần Ngọc Hải, Trần Xuân Tùy
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
Nơi đăng: Hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về cơ khí lần thứ III
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
; Số: ISBN: 978-604-67-0061-6;Từ->đến trang: 1332-1338;Năm: 2013
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn