Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu độ ổn định tốc độ của trục chính máy tiện khi truyền động bằng động cơ thủy lực
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Ngọc Hải
Nơi đăng: Hội nghị Toàn quốc lần thứ 7 về Cơ điện điện tử - VCM - 2014; Số: ISBN: 978-604-913-306-0.;Từ->đến trang: 180 đến 185;Năm: 2014
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo này giới thiệu kết quả nghiên cứu về động lực học của trục chính máy tiện khi sử dụng hệ truyền động là động cơ thủy lực kết hợp với bộ truyền đai thang, hệ truyền động này hiện này được sử dụng nhiều ở các máy tiện do hãng Le Cheng (Đài Loan), Fuji (Nhật) sản xuất. Trong đó, xây dựng mô hình nghiên cứu động lực học của cụm trục chính, thiết lập mô hình toán học và mô hình điều khiển PID. Trong mô hình nghiên cứu này bộ truyền đai được coi là một khâu đàn hồi, các thông số khác như ma sát, giá trị mô men quán tính khối lượng trên trục chính và trên rô to của động cơ thủy lực được coi là không đổi. Nghiên cứu mô phỏng đáp ứng tốc độ của trục chính qua việc điều chỉnh một số thông số kết cấu của trục chính cũng như khi chuyển từ tốc độ này sang tốc độ khác và so sánh đáp ứng của hệ khi điều khiển theo P, PD và PID bằng phần mềm Matlab.
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
ABSTRACT
This paper introduces the study results on dynamics of lathes spindle when using hydraulic motor in combination with V-belt, this power train has been used in many lathes employer Le Cheng (Taiwan), Fuji (Japan) production. In particular, this study focuses on establishing model of dynamics spindle, setting up mathematical model and PID controller model. The transmission belt assumed elastic, other parameters such as friction, moment of inertia of the main axis and moment of inertia of rotor of hydraulic motor is considered to be constant. The study simulated response of spindle speed by adjusting some parameters of the spindle structure as well as switching from speed to another speed and compare the response of the control system of P, PD, and PID controller using Matlab software.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn