Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Mô hình tính toán động lực học trên máy vi tính của hệ thủy lực điều khiển vị trí khi sử dụng van Servo
viagra coupon 2016 manufacturer coupons for prescription drugs discount coupons for viagra
manufacturer coupons for prescription drugs read viagra online coupon
losartankalium krka bivirkninger go losartan
Chủ nhiệm:  Trần Ngọc Hải; Thành viên:  
Số: T2012-02-35 ; Năm hoàn thành: 2012; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Kỹ thuật

walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn