Tạ Ngọc Ly
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,786,091

 
Mục này được 4350 lượt người xem
Họ và tên:  Tạ Ngọc Ly
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  20/08/1983
Nơi sinh: Hội An - Quảng Nam
Quê quán Hội An - Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công nghệ sinh học; Tại: Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Hóa; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2018; Chuyên ngành: Bệnh học phân tử; Tại: Côte Dazur University
Dạy CN: Công nghệ tế bào thực vật. Quá trình và thiết bị trong CNSH Tin Sinh học
Lĩnh vực NC: ung thư
Địa chỉ liên hệ: Khoa Hóa- Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Giảng dạy tại Khoa Hoá, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng (từ 2006 đến nay).

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy xét nghiệm các tham số PSA, CA15-3 và HER2 sử dụng hạt nano từ. Chủ nhiệm: TS Cao Xuân Hữu. Mã số: KC 03 11/15. Năm: 2016. (Nov 16 2019 9:36AM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Thiết kế mồi nhân đoạn gene mã hóa cho enzyme cellulose của vi khuẩn bacillus subtilis. Chủ nhiệm: Tạ Ngọc Ly. Mã số: BK 08-2010. Năm: 2010. (Nov 16 2019 9:46AM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu nhân nhanh invitro cây hoa súng kiểng . Chủ nhiệm: Tạ Ngọc Ly. Mã số: BK 02-2009. Năm: 2009. (Nov 16 2019 9:45AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: XÁC ĐỊNH CHẤT ỨC CHẾ TIỀM NĂNG MPRO CỦA SARS-COV-2 TỪ CƠ SỞ DỮ LIỆU CÁC HỢP CHẤT CÓ NGUỒN GỐC THẢO MỘC VIỆT NAM BẰNG CÁCH SÀNG LỌC ẢO. Tác giả: Tạ Ngọc Ly*, Nguyễn Thị Anh Thư
. Tạp chí khoa học công nghệ Đại học Thái Nguyên. Số: 227(01). Trang: 10 - 18. Năm 2021.
(May 10 2022 9:32PM)
[2]Bài báo: Một số đặc điểm hóa sinh của nguyên liệu phục vụ chế biến dầu gan mực. Tác giả: Bùi Xuân Đông; Đặng Đức Long; Phạm Trần Vĩnh Phú ; Tạ Ngọc Ly; Đoàn Thị Hoài Nam; Lê Lý Thùy Trâm; Võ Công Tuấn. Tạp chí KHCN Đà Nẵng. Số: 1(86). Trang: 5-10. Năm 2015. (Jun 10 2015 9:42AM)
[3]Bài báo: Effects of toona sinnensis roem leaves ethanol extract on theperoxisome proliferator-activated receptor alpha/ gamma expression in liver of high fat diet mice. Tác giả: Ta Ngoc Ly, Chang Sue Joan. Journal of Science and Technology- University of Danang. Số: 1. Trang: 12-20. Năm 2015. (Nov 3 2019 9:04AM)
[4]Bài báo: A study of IAA producing ability of chicken feather biodegration bacteria and application of feather lysate as plant growth promoting agent. Tác giả: Tạ Ngọc Ly, Quach Thi Toan, Truong Van Thien. Journal of Science and Technology- University of Danang. Số: 1. Trang: 12-20. Năm 2015. (Nov 3 2019 9:05AM)
[5]Bài báo: Nghiên cứu tuyển chọn chủng vi sinh vật có khả năng thủy phân keratin của lông vũ gia cầm phân lập từ khu giết mổ gia cầm chợ Hòa Khánh, Đà Nẵng. Tác giả: Trần Thị Bích Ngọc; ThS. Tạ Ngọc Ly*. Tạp chí KHCN Đà Nẵng. Số: 9(82). Trang: 10-15. Năm 2014. (Jun 10 2015 9:40AM)
[6]Bài báo: Proteomic analysis of liver on high fat diet mice treated with Toona Sinesis (Meliaceae) leaf extract. Tác giả: Ta Ngoc Ly, Chang Sue Joan. Vietnam Journal of Science and Technology. Số: 53. Trang: 12-20. Năm 2014. (Nov 3 2019 9:02AM)
[7]Bài báo: Research on the section of bacterium strains capable of hydrolyzing keratin based on poultry feathers from Hoa Khanh market slaughterhouse in Danang. Tác giả: Tran Thi Bich Ngoc; Ta Ngoc Ly. Journal of Science and Technology- University of Danang. Số: 1. Trang: 12-20. Năm 2014. (Nov 3 2019 9:06AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: The tyrosine phosphorylated prosurvival form of Fas intensifies the EGF-induced signal in colorectal cancer cells through the nuclear EGFR/STAT3-mediated pathway. Authors: Ly Ta Ngoc, Krittalak Chakrabandhu, Sebastien Huault, Anne-Odile Hueber. Scientific Report. No: 8, 12424 (2018). Pages: 128_138. Year 2018. (Nov 3 2019 8:53AM)
[2]Article: An Evolution-Guided Analysis Reveals a Multi-Signaling Regulation of Fas by Tyrosine Phosphorylation and its Implication in Human Cancers. Authors: Krittalak Chakrabandhu, Sébastien Huault, Ly Ta Ngoc, Angelique Bole, Eszter Doma, Benoit Dérijard, Jean-Pierre Gérard,Michel Pierres, Anne-Odile Hueber. PLOS Biol. No: 14. Pages: 100-130. Year 2016. (Nov 3 2019 9:00AM)
  
 Sách và giáo trình
[1]The role of Death and Epidermal growth factor receptor in colorectal cancer Chủ biên: Ta Ngoc Ly. Nơi XB: NXB Đà Nẵng. Năm 2021.(May 10 2022 9:24PM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Tin sinh học
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2020 Sinh viên chương trình đào tạo đại học ngành Công nghệ sinh học  Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
[2]Project by learning (PBL) 1, 2 , 3, 4 , 5
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2020 Sinh viên CTĐT đại học ngành Công nghệ sinh học  Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
[3]Quá trình và Thiết bị trong Công nghệ sinh học
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2018 Sinh viên ngành Công nghệ sinh học  Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn