Tạ Ngọc Ly
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,664,165

 
Mục này được 1884 lượt người xem
Họ và tên:  Tạ Ngọc Ly
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  20/08/1983
Nơi sinh: Hội An - Quảng Nam
Quê quán Hội An - Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công nghệ sinh học; Tại: Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Hóa; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2018; Chuyên ngành: Bệnh học phân tử; Tại: Côte Dazur University
Dạy CN: Công nghệ tế bào thực vật.
Lĩnh vực NC: ung thư
Địa chỉ liên hệ: Khoa Hóa- Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Giảng dạy tại Khoa Hoá, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng (từ 2006 đến nay).

 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Một số đặc điểm hóa sinh của nguyên liệu phục vụ chế biến dầu gan mực. Tác giả: Bùi Xuân Đông; Đặng Đức Long; Phạm Trần Vĩnh Phú ; Tạ Ngọc Ly; Đoàn Thị Hoài Nam; Lê Lý Thùy Trâm; Võ Công Tuấn. Tạp chí KHCN Đà Nẵng. Số: 1(86). Trang: 5-10. Năm 2015. (Jun 10 2015 9:42AM)
[2]Bài báo: Nghiên cứu tuyển chọn chủng vi sinh vật có khả năng thủy phân keratin của lông vũ gia cầm phân lập từ khu giết mổ gia cầm chợ Hòa Khánh, Đà Nẵng. Tác giả: Trần Thị Bích Ngọc; ThS. Tạ Ngọc Ly*. Tạp chí KHCN Đà Nẵng. Số: 9(82). Trang: 10-15. Năm 2014. (Jun 10 2015 9:40AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn