Trần Nguyễn Ngọc Hương
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 882 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Nguyễn Ngọc Hương
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  22/12/1983
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Lý Nhân-Hà Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sư phạm Trung; Tại: Đại học ngoại ngữ Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Tiếng Trung; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2007; Chuyên ngành: Ngôn ngữ học và ngôn ngữ học ứng dụng; Tại: Đại học dân tộc Quảng Tây
Dạy CN: Tiếng Trung
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: N/A
Điện thoại: 0236.3699326; Mobile: 0905734964
Email: tnnhuong@ufl.udn.vn
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Phân tích những lỗi sai trong việc sử dụng quán ngữ tiếng Trung của sinh viên trình độ trung cao cấp khoa tiếng Trung Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Trần Nguyễn Ngọc Hương. Thành viên: Nguyễn Thị Như Ngọc. Mã số: T2018-05-07. Năm: 2019. (Sep 30 2019 6:20PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Phân tích nguyên nhân sinh viên chuyên ngành tiếng Trung sử dụng sai hoặc hạn chế sử dụng quán ngữ tiếng Trung trong giao tiếp. Tác giả: Trần Nguyễn Ngọc Hương. Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại Học Đà Nẵng. Số: 10 (131).2018. Trang: 30-34. Năm 2018. (Sep 30 2019 6:12PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn