Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,204,290

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Kỹ thuật Xung Số
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2011 Sinh viên Cao đẳng  Trường Cao đẳng Công Nghệ
[2]Điều khiển Khí nén
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2011 Sinh viên Cao đẳng  Trường Cao đẳng Công Nghệ
[3]Hệ thống truyền động thủy khí
Ngành: Cơ khí chế tạo
 2011 Sinh viên Cao đẳng
marriage affairs open i want an affair
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
 Trường Cao đẳng Công Nghệ
[4]Hệ thống Cơ Điện Tử
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2007 Sinh viên Cao Đẳng  Trường Cao đẳng Công Nghệ
[5]Điều khiển Logic PLC
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2007 Sinh viên Cao đẳng
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
 Truờng Cao đẳng Công Nghệ
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn