Trương Nguyễn Song Hạ
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 6723 lượt người xem
Họ và tên:  Trương Nguyễn Song Hạ
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  05/07/1988
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Quế Sơn, Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kiến trúc; Tại: Đại học Bách Khoa, đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Kiến trúc; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2016; Chuyên ngành: Kiến trúc và thiết kế đô thị; Tại: Chinese Culture University
Dạy CN: Kiến trúc và quy hoạch đô thị
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Tổ 29, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236 3841 823; Mobile: 
Email: tnsha@dut.udn.vn; songhakts@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 2017 – 2019: Giảng viên khoa Kiến trúc, Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
2013 - 2017: Giảng viên khoa Kiến trúc, đại học Kiến trúc Đà Nẵng
2011 - 2013: Kiến trúc sư tại công ty phát triển và chăm sóc nhà (Housing Development and Preservation company- HDP)
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu và đề xuất giải pháp giao thông công cộng Cabin-way theo tiêu chí: hiệu quả và bảo vệ môi trường. Tác giả: Project Leader: Dr. Le Minh Son Coordinator: M.Sc Truong Nguyen Song Ha M.Sc Luong Lan Phuong. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: ST-UD2018-302. Trang: Trang: 73-78 của 11(132).2018, Quyển 1. Năm 2018. (Oct 9 2019 3:29PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Studies on sustainable features of vernacular architecture in different regions across the world: A comprehensive synthesis and evaluation. Authors: Anh Tuan Nguyen; Nguyen Song Ha Truong; DavidRockwood ; Anh DungTran Le. Frontiers of Architectural Research. No: 2095-2643. Pages: 275-428. Year 2019. (Oct 9 2019 4:19PM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Lịch sử đô thị
Ngành: Kiến trúc & q.hoạch khu dân cư
 2020 Sinh viên chuyên ngành kiến trúc  Đại học Bách khoa, ĐHĐN
[2]Cơ sở kiến trúc
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2019 Sinh viên chuyên ngành kiến trúc  Đại học Bách khoa, ĐHĐN
[3]Quy hoạch đô thị
Ngành: Kiến trúc & q.hoạch khu dân cư
 2018 Sinh viên chuyên ngành xây dựng  Đại học Bách khoa, ĐHĐN
[4]Quy hoạch đô thị và nông thôn
Ngành: Kiến trúc & q.hoạch khu dân cư
 2018 Sinh viên chuyên ngành Kiến trúc  Đại học Bách khoa, ĐHĐN
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn