Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 71,828,786

 Thiết kế chế tạo thiết bị thí nghiệm xác định các hệ số trong phương trình tiêu chuẩn tỏa nhiệt cưỡng bức trong ống

Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Thái Ngọc Sơn, Bùi Thị Hương Lan
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, ISSN 1859-1531; Số: 11[108] 2016 quyển 1;Từ->đến trang: 37-41;Năm: 2016
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Phương trình tiêu chuẩn mô tả mối quan hệ giữa các tiêu chuẩn đồng dạng đặc trưng cho một hiện tượng trao đổi nhiệt đối lưu, dùng để xác định hệ số tỏa nhiệt α. Trong chương trình học tập của sinh viên ngành Kỹ thuật nhiệt, phần tỏa nhiệt đối lưu chủ yếu giới thiệu về các tiêu chuẩn đồng dạng và một số phương trình tiêu chuẩn thường gặp. Thời lượng dành cho việc học tập sâu về các tiêu chuẩn đồng dạng, cách xây dựng các phương trình tiêu chuẩn tỏa nhiệt rất ít, do vậy sinh viên không hiểu về bản chất cũng như cách thức thực nghiệm để xây dựng phương trình tiêu chuẩn. Bài báo nêu lên cách xây dựng và chế tạo thiết bị thí nghiệm xác định hệ số tỏa nhiệt cho mô hình đối lưu cưỡng bức ổn định, chất lưu chảy trong ống, cách thức tiến hành và xử lý kết quả thực nghiệm.
ABSTRACT
Criteria equation describes the relationship between the similarity criteria, which is used to determine the coefficient of convective heat transfer α. In the graduate program of Thermal Engineering, criteria numbers and criteria equations of the most popular models of the convective heat transfer are presented. However, there is not enough time in the course to study deeper and better similarity criteria and the way to create criteria equations. Thus, this article is about manufacturing of the experimental equipment, showing the model of stable forced convection for flows in tubes, as well as about the way to proceed and determine coefficients in the criteria equation of heat transfer.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn