Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Thiết bị trao đổi nhiệt
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2013 Đại học  Trường Đại học Bách khoa- Đại học Đà nẵng
[2]Kỹ thuật nhiệt
Ngành: Năng lượng
 2011 Sinh viên đại học
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
 Đại học bách khoa Đà Nẵng
[3]Cơ sở truyền nhiệt 1, 2
Ngành: Nhiệt
 2011 Sinh viên chính quy và liên thông
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
 Trường Đại học bách khoa - Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn