Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,101,642

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Xây dựng module phần mềm tính toán các thông số của không khí ẩm và các ứng dụng. Tác giả: Thái Ngọc Sơn . Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 3(124).2018. Trang: 64-68. Năm 2018. (May 22 2018 4:50PM)
[2]Bài báo: Thái Ngọc Sơn. Tính toán và triển khai hệ thống làm mát chuồng trại bằng nguồn nước ngầm. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, ISSN 1859-1531, 5(126).2018 , trang 110-114 . Tác giả: Thái Ngọc Sơn . Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 5(126).2018. Trang: trang 110-114. Năm 2018. (Oct 1 2019 3:52PM)
[3]Bài báo: Tính truyền nhiệt khi cấp đông cryo bề mặt phẳng vật ẩm bằng phương pháp sai phân hữu hạn . Tác giả: Thái Ngọc Sơn, Hoàng Ngọc Đồng, Lê Minh Trí. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, ISSN 1859-1531. Số: 9[118] 2017 quyển 2. Trang: 44-47. Năm 2017. (Dec 13 2017 2:56PM)
[4]Tham luận: Một số kết quả nghiên cứu ứng dung thiết bị sấy bánh tráng tận dung nhiệt thải từ lò tráng bánh. Tác giả: Mã Phước Hoàng, Thái Ngọc Sơn, Lê Thị Châu Duyên, Bùi Thị Hương Lan. Viện Khoa học và Công nghệ Nhiệt - Lạnh - trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Trang: 9-16. Năm 2016. (Jun 13 2017 5:38PM)
[5]Bài báo: Thiết kế chế tạo thiết bị thí nghiệm xác định các hệ số trong phương trình tiêu chuẩn tỏa nhiệt cưỡng bức trong ống . Tác giả: Thái Ngọc Sơn, Bùi Thị Hương Lan . Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, ISSN 1859-1531. Số: 11[108] 2016 quyển 1. Trang: 37-41. Năm 2016. (Feb 7 2017 10:01AM)
[6]Bài báo: Creating dynamic database and organizing objective multiple-choice exams on Thermal engineering module.. Tác giả: Thái Ngọc Sơn. The University of Danang. Journal of Science and Technology. Số: No 12(85), Vol. 1 (2014). Trang: 70-73. Năm 2014. (Apr 19 2016 5:07PM)
[7]Bài báo: Xây dựng module xác định thông số nhiệt động của nước và hơi nước. Tác giả: PGS.TS. Hoàng Ngọc Đồng; TS. Thái Ngọc Sơn; KS. Nguyễn Quốc Huywalgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons. Tạp chí Năng lượng nhiệt. Số: 103-1/2012. Trang: 14-16. Năm 2012. (Dec 17 2012 6:09PM)
[8]Bài báo: Ứng dụng module water-IF97 để xây dựng đồ thị nhiệt động của nước và hơi nước và giải một số bài toán chuyên ngành. Tác giả: Thái Ngọc Sơnwalgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens. Tạp chí Khoa học và công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 9(58). Trang: 69-74. Năm 2012. (Dec 17 2012 6:23PM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: Solving the Problem of Heat Transfer of Cooling Shed for Animals. Authors: Thai Ngoc Son, Vo Chi Chinh, Pham Quoc Thang. Proceedings of the International Conference on System Science and Engineering 2017 (ICSSE 2017). Pages: 658-661. Year 2017. (Jul 26 2017 5:20PM)
[2]Article: The Solution to the Problem of Using Ground Water to Cool Livestock Buildings. Authors: Thái Ngọc Sơn, Võ Chí Chính. Enеrgеtika. Proс. СIS Higher Educ. Inst. аnd Power Eng. Assoc. DOI: 10.21122/1029-7448-2017-60-2-176-186; ISSN 1029-7448 (Print); ISSN 2414-0341 (Online). No: 60 (2). Pages: 176–186. Year 2017. (Mar 16 2017 4:43PM)
[3]Article: Increasing the efficiency of natural gaz walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens. Authors: Romaniuk V.N., Bodich A.A., Kolomytskaya N.A.,Romaniuk A.B., Thai Ngoc Son. CH Belous, "Vestnik BNTU". No: № 2. Pages: 72-75. Year 2011. (May 19 2011 12:33AM)
[4]Article:

Energy-saving potential of asphalt- concrete plants 

.
Authors: Khrustaliev B.M., Kovaliev Ia.N., Romaniuk V.N., Thai Ngoc Son. Moscow, "Tuyển tập bài báo và báo cáo khoa học", MADI. Pages: 178-189. Year 2011.
(May 19 2011 12:47AM)
[5]Article: The exergy of the asphalt- concrete mixture. Authors: Kovaliev Ia.N.; Romaniuk V.N.; Thai Ngoc Son. Moscow-Peikin , "Science journal of transportation". No: Especial Issue N2. Pages: p.155-160. Year 2010. (May 18 2011 11:54PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn