Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,800,172

 Một số kết quả nghiên cứu ứng dung thiết bị sấy bánh tráng tận dung nhiệt thải từ lò tráng bánh
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Mã Phước Hoàng, Thái Ngọc Sơn, Lê Thị Châu Duyên, Bùi Thị Hương Lan
Nơi đăng: Viện Khoa học và Công nghệ Nhiệt - Lạnh - trường Đại học Bách khoa Hà Nội; Số: 2016;Từ->đến trang: 9-16;Năm: 2016
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn