Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,213,131

  Tính truyền nhiệt khi cấp đông cryo bề mặt phẳng vật ẩm bằng phương pháp sai phân hữu hạn
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Thái Ngọc Sơn, Hoàng Ngọc Đồng, Lê Minh Trí
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, ISSN 1859-1531; Số: 9[118] 2017 quyển 2;Từ->đến trang: 44-47;Năm: 2017
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Một trong những cách để tiêu diệt tế bào ung thư là làm lạnh nó đến nhiệt độ rất thấp bằng kỹ thuật cryo. Để thực hiện liệu pháp này, cần xác định tốc độ đóng băng và phân bố nhiệt độ trong khối u hóa rắn. Trong [1], các tác giả đã sử dụng phương pháp giải tích để giải quyết các vấn đề trên. Bài báo này trình bày tính truyền nhiệt khi cấp đông cho bề mặt phẳng vật ẩm bằng phương pháp sai phân hữu hạn, [2]qua đó tính độ dày của lớp băng được hình thành theo thời gian cấp lạnh. Đây là bài toán cơ sở giúp các nhà khoa học xác định thời gian làm lạnh cần thiết để tiêu diệt có định hướng các tế bào ung thư bằng kỹ thuật cryo. Tác giả đã thiết lập phương trình, xây dựng phần mềm trong môi trường Excel, dùng VBA để giải bài toán. Kết quả tính toán được so sánh với kết quả tính theo phương pháp giải tích và phương pháp số khác. Sai số kết quả tính giữa các phương pháp là nhỏ hơn 15%.
ABSTRACT
One of the methods to destroy cancer cells is freezing them to very low temperatures using cryogenic technique. To perform this technique, we need to answer these questions: How process of freezing tumor occurs, how fast the freezing and distributing of temperature in the ice is, etc. In [1], the authors use calculus and analysis to solve the above problems. This paper presents the heat transfer when freezing the flat surface of humid materials using finite difference method, thereby, calculating the thickness of the ice sheet formed during the freezing time. This is a fundamental problem that helps scientists determine the freezing time needed to destroy cancer cells with cryogenic technique. The author has set up equations, built software in the Excel, and used VBA to solve the problem. The results are compared with the ones under analysis and other calculus methods. The calculation error between methods is less than 15%.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn