Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,421,587

 Xây dựng module xác định thông số nhiệt động của nước và hơi nước
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: PGS.TS. Hoàng Ngọc Đồng; TS. Thái Ngọc Sơn; KS. Nguyễn Quốc Huywalgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
Nơi đăng: Tạp chí Năng lượng nhiệt; Số: 103-1/2012;Từ->đến trang: 14-16;Năm: 2012
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Các tác giả dựa trên những dữ liệu mới nhất của Hiệp hội thông số nước và hơi nước quốc tế đã xây dựng phần mềm xác định hầu hết các thông số nhiệt động của nước và hơi nước, bao gồm cả các thông số vận chuyển (Transport properties) như hệ số dẫn nhiệt, độ nhớt động lực, dưới dạng module, có thể tích hợp vào Excel hoặc các phần mềm người dùng khác.cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
ABSTRACT
Based on new materials of The International Association for the Properties of Water and Steam (IAPWS) the Authors have been creating the module Water IF-97 that can be used to define almost all thermodynamic properties of ordinary water and steam including any transport properties such as the Thermal Conductivity, the Viscosity. The module can be integrated into Excel or user defined programs.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn