Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,974,226

 Xây dựng bộ đề thi trắc nghiệm môn Kỹ thuật nhiệt
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
manufacturer coupons for prescription drugs read viagra online coupon
Chủ nhiệm:  Thái Ngọc Sơn
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
; Thành viên:  PGS-TS Hoàng Ngọc ĐồngThS. Phạm ThanhKs. Nguyễn Quốc Huy
Số: T2012-02-46 ; Năm hoàn thành: 2012; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Giáo dục

Xây dựng bộ đề thi trắc nghiệm khách quan môn Kỹ Thuật Nhiệt có khả năng đánh giá được chất lượng học tập của sinh viên theo bề rộng và chiều sâu, thiết kế đề thi phù hợp với yêu cầu kiểm tra – đánh giá, thiết kế giấy thi và đáp án phù hợp với thực tế.


Kết quả thí điểm thi cho thấy cơ sở dữ liệu có thể dùng để đánh giá chất lượng học tập môn Kỹ thuật nhiệt về bề rộng và chiều sâu

Ngoài học phần Kỹ thuật nhiệt, có thể sử dụng cơ sở dữ liệu cho một vài học phần khác có liên quan

Khoa Nhiệt – Điện lạnh và các trường đại học khác có thể sử dụng để tạo bộ đề thi trắc nghiệm khách quan môn Kỹ thuật nhiệt.

Chuyển giao: File cơ sở dữ liệu, thuyết minh.

Địa chỉ: Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng.

cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn