Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 63,762,936

 Xây dựng chương trình tính toán thông số kỹ thuật của nước và hơi nước
Chủ nhiệm:  Thái Ngọc Sơn; Thành viên:  
Số: T2010-02-86 ; Năm hoàn thành: 2011; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Khoa học
Xây dựng chương trình tính toán thông số nhiệt động của nước và hơi nước phục vụ giảng dạy và dùng trong công nghiệp. Chương trình được xây dựng dưới dạng module, có khả năng tích hợp vào Excel và các phần mềm khác

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn