Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 94,682,287

 Nghiên cứu khả năng ứng dụng dung dịch điện hoạt hóa Anolyte để vệ sinh chuồng trại chăn nuôi tại một số hộ dân ở xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Chủ nhiệm:  Trần Phuớc Cường
walgreens prints coupons open free printable coupons
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Thành viên:  
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
Số: T2010-02-107 ; Năm hoàn thành: 2010; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Môi trường© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn