Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 96,069,604

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Đánh giá tác động Môi trường (EIA)
Ngành: Khoa học môi trường
 2010 Sinh viên Đại học, Cao Đẳng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 ĐHBK, ĐHSP, CĐCN (2011)
[2]Kỹ thuật Môi trường
Ngành: Khoa học môi trường
 2010 Sinh viên Đại học
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 ĐHBK
[3]Anh văn chuyên ngành
Ngành: Ngoại ngữ
 2010 Sinh viên Đại học, Cao đẳng
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
 ĐHBK (2011), Cao đẳng Đức Trí
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn