Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,686,825

 DỰ ĐOÁN SỰ PHÂN BỐ CỦA NHIỆT ĐỘ VÀ BIẾN DẠNG CỦA TẤM THÉP TRONG QUÁ TRÌNH HÀN
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Tào Quang Bảng
Nơi đăng: Tạp chí khoa học và công nghệ ĐHĐN; Số: 12(61) quyển 2;Từ->đến trang: 5-9;Năm: 2012
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Phương pháp hàn được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp khác nhau như: công nghiệp tàu thủy, công nghiệp hàng không vũ trụ, công nghiệp hóa chất, công nghiệp điện tử và các ngành công nghiệp khác. Vì thế sự phân bố của dòng nhiệt và biến dạng của chi tiết trong quá trình hàn là mối quan tâm lớn của các kỹ sư hàn và kỹ sư luyện kim vì nó ảnh hưởng rất lớn tới quá trình hàn cũng như chất lượng của mối hàn. Trong bài báo này chúng tôi tập trung vào nghiên cứu về sự phân bố của dòng nhiệt và biến dạng của tấm thép khi hàn dựa vào phương pháp phần tử hữu hạn được mô phỏng trên phần mềm Abaqus. Dựa vào các kết quả nhận được từ mô hình tính toán, chúng ta có thể dự đoán được sự phân bố của dòng nhiệt và biến dạng của tấm thép trong quá trình hàn, dựa vào đó chúng ta có thể tính toán nâng cao chất lượng của mối hàn.
ABSTRACT
Welding is extensively used in the construction of shipbuilding, aerospace automotive, chemical, electronic, and other industries. Therefore, heat flow distribution and deformation of a steel plate during welding are of great interest to welding engineers and metallurgists because it is a huge affect on the welding as well as the quality of welding. In this article, we focus on the study of the heat flow distribution and deformation of a steel plate based on the finite element method modeled in the Abaqus software. Thanks to the results obtained from the modeling simulation, we can predict heat flow distribution and deformation of a steel plate in welding, and on the basis of these results, the quality of welding can be improved.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn