Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,686,864

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Lê Văn Dương
Đề tài: Nghiên cứu xác định trường biến dạng trên mẫu thử vật liệu hàn sử dụng phương pháp tương quan ảnh số và phần tử hữu hạn

 Thạc sĩ

 Trường ĐHBK - ĐHĐN

 2019

 2019

[2]Đặng Xuân Thủy
Đề tài: Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo máy kéo nén dạng nhỏ để xác định các thông số của vật liệu

 Thạc sĩ

 Trường ĐH Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2018

 2018

[3]Đặng Minh Hải
Đề tài: Nghiên cứu tối ưu hóa độ bền khung xe buýt B45

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2018

 2018

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn