Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,219,701

[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Bài toán tồn tại ba điểm nguyên trong không gian có trọng tâm nguyên. Chủ nhiệm: Trần Quốc Chiến. Mã số: Đ2012-03-17. Năm: 2012. (Jan 17 2013 2:02PM)
[2] Đề tài cấp Bộ: Bài toán mạng giao thông đa phương tiện tuyến tính. Chủ nhiệm: Trần Quốc Chiến. Mã số: B2010DN-03-52. Năm: 2011. (Jan 17 2013 2:01PM)
[3] Đề tài cấp Bộ: Ứng dụng bài toán tối ưu trên mạng. Chủ nhiệm: Trần Quốc Chiến. Thành viên: . Mã số: B2008DN-03-30. Năm: 2009. (Jan 17 2013 2:00PM)
[4] Đề tài cấp Bộ: Các bài toán tối ưu trên mạng. Chủ nhiệm: Trần Quốc Chiến. Mã số: B2006DN-03-02. Năm: 2007. (Jan 17 2013 1:58PM)
[5] Đề tài cấp Bộ: Bài toán tìm luồng cực đại trên mạng. Chủ nhiệm: Trần Quốc Chiến. Thành viên: . Mã số: B2005-16-34. Năm: 2005. (Jan 17 2013 1:57PM)
[6] Đề tài cấp Bộ: Thiết kế xây dựng giáo trình điện tử. Chủ nhiệm: Trần Quốc Chiến. Mã số: B2003-16. Năm: 2004. (Jan 17 2013 1:55PM)
[7] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu thiết kế xây dựng một số giáo trình điện tử ngành Toán-Tin. Chủ nhiệm: Trần Quốc Chiến. Mã số: B2001-16-01. Năm: 2002. (Jan 17 2013 1:54PM)
[8] Đề tài cấp Bộ: Thiết kế và xây dựng phần mềm thi trắc nghiệm khách quan. Chủ nhiệm: Trần Quốc Chiến. Thành viên: . Mã số: B97-16-06. Năm: 2000. (Jan 17 2013 1:51PM)
[9] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng chương trình đào tạo cử nhân khoa học ngành Toán-Tin,. Chủ nhiệm: Trần Quốc Chiến. Mã số: T96-16-07. Năm: 1997. (Jan 17 2013 1:30PM)
[10] Đề tài cấp Bộ: Hệ kế toán tự động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Chủ nhiệm: Trần Quốc Chiến. Mã số: B93-03-17. Năm: 1995. (Jan 17 2013 1:28PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn