Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Ngôn ngữ học tiếng Pháp 2
Ngành: Ngoại ngữ
 2018 Sinh viên ngành Sư phạm tiếng Pháp, Ngôn ngữ Pháp  
[2]Văn hóa Pháp
Ngành: Ngoại ngữ
 2016 Sinh viên ngành Sư phạm tiếng Pháp, Ngôn ngữ Pháp  Trường Đại học Ngoại ngữ -ĐHĐN
[3]Tiếng Pháp tổng hợp
Ngành: Ngoại ngữ
 1995 Sinh viên tại trường Đại học Ngoại ngữ và trường Đại học Bách khoa-ĐHĐN  Trường Đại học Ngoại ngữ và trường Đại học Bách khoa-ĐHĐN
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn