Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,655,279

 Nghiên cứu công nghệ chế tạo chi tiết quang học bằng quá trình đúc ép phun
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Đình Sơn - Hoàng Văn Thạnh
Nơi đăng: Tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
; Số: 12(61), quyển 2;Từ->đến trang: 108 - 113;Năm: 2012
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo này trình bày phương pháp nghiên cứu, thiết kế, chế tạo khuôn mẫu cho sản phẩm quang học bằng phương pháp đúc ép phun. Nghiên cứu đã xây dựng được lưu đồ thuật toán cho việc thiết kế, chế tạo một sản phẩm quang học. Trong đó, tính toán, thiết kế và mô phỏng dòng nhựa chảy trong khuôn bằng các phần mềm CAD/CAM/CAE: Pro/E, TracePro, Rhinoceros và Moldflow. Trên cơ sở đó, thiết kế và chế tạo hoàn chỉnh một bộ khuôn ứng dụng cho việc khảo sát thực nghiệm các thông số ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm quang học trên máy đúc ép phun. Từ kết quả mô phỏng và thực nghiệm, đã khảo sát được một số thông số ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm như nhiệt độ khuôn, nhiệt độ vật liệu, áp suất phun, áp suất ép và thời gian ép. Kết quả nghiên cứu có thể ứng dụng được trong sản xuất các sản phẩm quang học chiếu sáng có hiệu quả tiết kiệm điện năng cao.
ABSTRACT
This paper presents a method for researching, designing and manufacturing a pattern for optical products via the injection molding process. In the study a flowchart was set up for designing and fabricating optical components that includes the calculatiion, designing, and simulation of the mold flow thanks to CAD/CAM/CAE software such as Pro/E, TracePro, Rhinoceros and Moldflow. Then a set of mold was designed and fabricated to investigate the process parameters that affect the product quality by means of injection molding machine. The research explored some process parameters including mold temperature, melt temperature, injection pressure, packing pressure and packing time based on simulated and experimental results. The results of this study can be applied in manufacturing house lighting products in order to save electricity consumption.
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn