Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,664,120

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu độ cong vênh của lớp nền đĩa CD & DVD cho quá trình đúc ép phun. Tác giả: Hoàng Văn Thạnh - Trần Đình Sơn. Tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 12(85) - 2014 Volume 1. Trang: 78 - 80. Năm 2014. (Dec 21 2015 6:30PM)
[2]Bài báo: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm bằng quá trình đúc ép phun. Tác giả: Trần Đình Sơn - Hoàng Văn Thạnh. Kỷ yếu hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về cơ khí lần thứ 3 - Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật. Số: ISBN: 978-604-67-0061-6. Trang: 590 - 596. Năm 2013. (Dec 21 2015 6:20PM)
[3]Bài báo: Nghiên cứu thiết kế và chế tạo hệ thống vận chuyển, làm mát đĩa tự động trong dây chuyền sản xuất đĩa DVD. Tác giả: Trần Đình Sơn - Hoàng Văn Thạnh. Tuyển tập hội nghị toàn quốc lần thứ hai về điều khiển và tự động hóa - Nhà Xuất Bản Đại học Bách khoa
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Số: VCCA 2013. Trang: 427 - 434. Năm 2013.
(Dec 21 2015 5:46PM)
[4]Bài báo: Nghiên cứu công nghệ chế tạo chi tiết quang học bằng quá trình đúc ép phun. Tác giả: Trần Đình Sơn - Hoàng Văn Thạnh. Tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 12(61), quyển 2. Trang: 108 - 113. Năm 2012.
(Dec 21 2015 5:30PM)
[5]Bài báo: Nghiên cứu động lực học hệ thống tự động thủy lực chuyển động tịnh tiến chịu tải trọng thay đổi tuyến tính.. Tác giả: Trần Xuân Tùy - Trần Đình Sơn. Tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 6(23) - 2007. Trang: 60 - 65. Năm 2007. (Dec 21 2015 4:06PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Experimental Investigation on Machinability of Polypropylene Reinforced with Miscanthus Fibersand Biochar. Authors: Dinh Son Tran, Victor Songmene, Anh Dung Ngo, Jules Kouam, Arturo Rodriguez-Uribe, Manjusri Misra, and Amar Kumar Mohant.. Materials. No: Materials 2020, 13, 1181. Pages: 1 - 22. Year 2020. (Nov 18 2020 10:09AM)
[2]Article: Effects of reinforcements and cutting parameters on machinability of polypropylene-based biocomposite reinforced with biocarbon particles and chopped miscanthus fibers. Authors: Dinh Son Tran, Victor Songmene, Anh Dung Ngo, Jules Kouam.. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology. No: ISSN 0268-3768 Volume 110 Combined 11-12. Pages: 3423-3444. Year 2020. (Nov 18 2020 10:21AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn