Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 105,138,342

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Thiết kế và chế tạo khuôn mẫu
Ngành: Cơ khí chế tạo
 2008 Sinh viên đại học ngành chế tạo máy  Đại học Bách khoa
[2]Công nghệ CAD/CAM
Ngành: Cơ khí chế tạo
 2003 Sinh viên Đại học
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[3]Lập trình gia công CNC
Ngành: Cơ khí chế tạo
 2003 Sinh viên Đại học ngành Cơ khí chế tạo và Cơ điện tử
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
 Đại học Bách khoa
[4]Nguyên lý cắt và Dụng cụ cắt
Ngành: Cơ khí chế tạo
 2000 Sinh viên Đại học ngành Cơ khí chế tạo máy  Đại học Bách khoa
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn