Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,654,052

 Nghiên cứu thiết kế và chế tạo hệ thống vận chuyển, làm mát đĩa tự động trong dây chuyền sản xuất đĩa DVD
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Đình Sơn - Hoàng Văn Thạnh
Nơi đăng: Tuyển tập hội nghị toàn quốc lần thứ hai về điều khiển và tự động hóa - Nhà Xuất Bản Đại học Bách khoa
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
; Số: VCCA 2013;Từ->đến trang: 427 - 434;Năm: 2013
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo này trình bày về việc nghiên cứu, thiết kế và chế tạo một hệ thống cấp phôi tự động trong cụm làm mát của dây chuyền sản xuất đĩa DVD. Trong quá trình nghiên cứu, nhóm tác giả đã phân tích và lựa chọn phương án thiết kế hợp lý để chế tạo một thiết bị tự động trong dây chuyền sản xuất đĩa. Quá trình tính toán, thiết kế và chế tạo được thực hiện dựa trên phần mềm CAD/CAM và các trung tâm gia công CNC tại Viện Công nghệ cơ khí và tự động hóa, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng. Sau khi hoàn thành quá trình thiết kế và chế tạo thiết bị này, nó được đưa vào sản xuất thực tế tại một nhà máy sản xuất đĩa DVD ở khu công nghiệp Hòa Cầm, Thành phố Đà Nẵng. Kết quả thực nghiệm bước đầu cho thấy hệ thống vận chuyển và làm mát có kết cấu gọn nhẹ, làm việc ổn định. Ngoài ra, hệ thống có khả năng làm mát đĩa tốt hơn, chi phí cho quá trình thiết kế và chế tạo thấp hơn nhiều so với giá của thiết bị nhập ngoại
ABSTRACT
This paper presents the research on designing and manufacturing a system of automatic feeders in cooling part of DVD production lines. During the study, the authors analyzed and selected appropriate methods of design to make an automatic device for disc production lines. The process of calculation, design and manufacture was based on CAD/CAM software and CNC machining centers at the Institute of Mechanical Technology and Automation, Da Nang University of Technology, The University of Da Nang. After finishing designing and producing this equipment, it was applied to actual production line at a DVD factory in Hoa Cam Industrial Zone, Da Nang City. The experimental results initially show that the cooling and conveyor system has a small structure and stable operation. In addition, it has an enormous capacity to make disc much cooler. The cost for the design and manufacture of this product is much lowerthan the price of imported equipment.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn