Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Production of bacterial cellulose from low-cost media
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Dang Duc Long, Ho Le Han, Nguyen Huu Phuoc Trang
Nơi đăng: Actes de conférence scientifique Franco-Vietnamienne chimie et matéraux pour un environnement durable CMED ; Số: CMED 2013;Từ->đến trang: 144;Năm: 2013
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
[ 2017\2017m011d023_15_38_57minh_chung_trang_1.pdf ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn