Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Nhập môn ngành Kỹ thuật Thực phẩm
Ngành: Công nghệ lương thực và TP
 2018 Sinh viên cao đẳng chuyên ngành Công nghệ Thực phẩm Sinh viên đại học chuyên ngành Kỹ thuật Thực phẩm  Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
[2]Công nghệ chế biến rau quả
Ngành: Công nghệ lương thực và TP
 2018 Sinh viên cao đẳng chuyên ngành Công nghệ Thực phẩm Sinh viên đại học chuyên ngành Kỹ thuật Thực phẩm  Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
[3]Kỹ thuật Sấy-Lạnh
Ngành: Công nghệ lương thực và TP
 2012 Sinh viên cao đẳng chuyên ngành Công nghệ Thực phẩm Sinh viên đại học chuyên ngành Kỹ thuật Thực phẩm  Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn