Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,213,167

 Bối cảnh và ngữ cảnh trong việc sử dụng từ vựng khi dịch từ tiếng Pháp sang tiếng Việt
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Nguyễn Thị Thu Trang*
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
; Số: Số 2(75).2014;Từ->đến trang: 85;Năm: 2014
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Để có thể dịch tốt các văn bản từ tiếng Pháp sang tiếng Việt, người dịch phải nắm vững các kiến thức về phương pháp dịch thuật, cấu trúc ngữ pháp của tiếng Pháp và tiếng Việt, các đặc điểm văn hóa của cả hai ngôn ngữ và đặc biệt phải có thói quen đọc sách và viết lách, v.v.. Trong quá trình giảng dạy, chúng tôi nhận thấy rằng khi dịch viết xuôi, sinh viên thường hay mắc phải lỗi liên quan đến các yếu tố vừa nêu. Tuy nhiên lỗi thường gặp nhất lại liên quan đến việc sử dụng từ vựng không hợp với bối cảnh và ngữ cảnh. Với mong muốn có thể đóng góp một phần nhỏ để việc dạy và học môn dịch được tốt hơn, trong khuôn khổ bài báo này, chúng tôi sẽ đi sâu phân tích, tìm hiểu nguyên nhân vì đâu sinh viên lại hay mắc phải các lỗi sai về từ vựng, từ đó làm nổi bật tầm quan trọng của bối cảnh và ngữ cảnh trong việc dùng từ khi chuyển ngữ.
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
ABSTRACT
In order to do good translations of French documents to Vietnamese, the translator must master knowledge related to translation methods, Vietnamese and French grammar and cultural characteristics of both languages. They also have to acquire the habit of reading and writing. During the course of teaching, we observe students usually make mistakes in all afore-mentioned areas when they do French to Vietnamese translations. However, the most encountered mistake is using the words in the wrong context and co-text. Aiming at improving the teaching and learning of translation subject, within the framework of this article, we will delve into why students usually fall into the vocabulary mistakes; from that point, we can see the importance of context and the co-text in choosing words in translation.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn