Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,354,382

 Ứng dụng mô hình TPB để phân tích dự định mua sản phẩn xăng sinh học tại Việt Nam - sử dụng yếu tố hoàn cảnh làm biến điều tiết
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Chu Meijin, Trần Lê Yên Hà, Yanhui.
Nơi đăng: Rural economics association of Taiwan annual conference; Số: N/A;Từ->đến trang: 1-20;Năm: 2015
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn