Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

[1] Winner of Honorable Mention in Micro-teaching contest at Southern Taiwan University of Science and Technology, Taiwan. Năm: 2016.
[2] Bằng khen của hiệu trưởng trường Đại học Khoa học và Kỹ thuật Nam Đài vì đã xuất sắc hoàn thành chương trình thạc sĩ Quản trị kinh doanh với danh hiệu: Thủ khoa chuyên ngành. Năm: 2016.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn