Trần Thị Kim Liên
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,303,131

 
Mục này được 34649 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Thị Kim Liên
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  00/09/1972
Nơi sinh: Hà Nội
Quê quán Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Tiếng Anh; Tại: Đại học Tổng hợp Hà Nội
Đơn vị công tác: Khoa Tiếng Anh; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2006; Chuyên ngành: TESOL; Tại: The University of Queensland
Dạy CN: Biên dịch; Văn hóa Anh Mỹ, Văn học Anh Mỹ Translation, British Culture, American Culture, Literature
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Pháp
Địa chỉ liên hệ: 04 Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0169-485-7343; Mobile: 0169-485-7343
Email: lien_tran72@y7mail.com; klientunu@yahoo.com.au;
 Quá trình giảng dạy và công tác
 1994-2002: công tác tại Khoa Tiếng Nước Ngoài, ĐH Tổng hợp Hà Nội (nay là ĐH KHXH-NV Hà Nội), dạy tiếng Anh và tiếng Anh chuyên ngành luật, tâm lí;
2002- đến nay: công tác tại Khoa Anh Chuyên ngữ, ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng, dạy tiếng Anh chuyên ngành Biên dịch, Văn hóa và Văn học Anh Mỹ.
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Đổi mới giáo dục bắt đầu từ đối mới bản thân người dạy. Tác giả: ThS. Trần Thị Kim Liên*
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 8(81).2014. Năm 2014. (Jul 11 2014 3:38PM)
[2]Bài báo: CÔNG CỤ HỌC VĂN CHO SINH VIÊN ANH NGỮ. Tác giả: Trần Thị Kim Liên
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ; Đại học Đà Nẵng. Số: 5(40).2010. Trang: 148-152. Năm 2011. (Feb 15 2012 1:06PM)
  
 Sách và giáo trình
(Jun 20 2014 3:16AM)(Jun 20 2014 3:17AM)(Feb 15 2012 12:49PM)
[1]Translation 1 Chủ biên: Phan Bé. Đồng tác giả: Trần Thị Kim Liên. Nơi XB: Đại học Ngoại ngữ. Năm 2007.
[2]Translation 2 Chủ biên: Trần Thị Kim Liên. Đồng tác giả: Phan Bé. Nơi XB: Đại học Ngoại ngữ. Năm 2007.
[3]English for Students of Law
Chủ biên: Lâm Quang Đông. Nơi XB: Xưởng in ĐH Sự phạm Hà Nội. Năm 2002.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Literature
Ngành: Ngoại ngữ
 2006 Undergraduates of English  English Department, Danang University of Foreign Language Studies
[2]British Culture
Ngành: Ngoại ngữ
 2005 Undergraduates of English
marriage affairs all wife cheat i want an affair
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
 English Department, Danang University of Foreign Language Studies
[3]American Culture
Ngành: Ngoại ngữ
 2004 Undergraduates of English  English Department, Danang University of Foreign Language Studies
[4]Translation
Ngành: Ngoại ngữ
 2002 Undergraduates of English  English Department, Danang University of Foreign Studies
[5]English for students of psychology
Ngành: Ngoại ngữ
 2001 undergraduates of psychology  College of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University
[6]English for students of Law
Ngành: Ngoại ngữ
 1999 Undergraduates of Law Studies  College of Social Sciences and Humanities, School of Law, Hanoi National University
[7]English
Ngành: Ngoại ngữ
 1994 Undergraduates of English, Social Sciences and Humanities  Hanoi National University, College of Social Sciences and Humanities
  
 Thông tin khác
  

Students' BA graduation theses:

1. Truong Thi Tra Linh, (2008) The Vietnamese translation of Neologisms in Harry Potter series.

2. Ngo Dinh Loc (2010) An Analysis of Subtitling Strategies Used in the Movie “He’s Not Just That Into You."

3. Tran Thi Ngoc Thuy (2014) An investigation into the Vietnamese translation of nature description in the first two books of “Little House” series by Laura Ingalls Wilder.


  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn