Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Tin trên báo viết bằng tiếng Anh ở Việt Nam (Khảo sát báo Vietnam News năm 2012)
marriage affairs open i want an affair
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Thị Yến Minh
marriage affairs all wife cheat i want an affair
Nơi đăng: Tạp chí Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng, Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội Đà Nẵng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Số: 1;Từ->đến trang: 1;Năm: 2013
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn