Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,052,822

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Ứng dụng phần mềm Cyberlink Power Director trong dạy và học báo hình. Tác giả: Trần Thị Yến Minh. Hội thảo toàn quốc Ứng dụng CNTT trong đổi mới PPGD, ĐH Sư phạm, ĐH Đà Nẵng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 1. Năm 2014.
(Feb 12 2015 8:49AM)
[2]Bài báo: Con người cô đơn trong tiểu thuyết Đoàn Minh Phượng. Tác giả: Trần Thị Yến Minh. Kỉ yếu Hội nghị khoa học cán bộ trẻ các trường sư phạm toàn quốc, Đại học Hải Phòng
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Số: 1. Năm 2013.
(Feb 12 2015 8:45AM)
[3]Bài báo: Tin trên báo viết bằng tiếng Anh ở Việt Nam (Khảo sát báo Vietnam News năm 2012). Tác giả: Trần Thị Yến Minh. Tạp chí Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng, Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội Đà Nẵng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 1. Năm 2013.
(Feb 12 2015 8:46AM)
[4]Bài báo: Yếu tố hậu hiện đại trong truyện ngắn Haruki Murakami. Tác giả: Trần Thị Yến Minh. Kỉ yếu Hội nghị khoa học cán bộ trẻ các trường sư phạm toàn quốc, ĐH Sư phạm Huế.
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 1. Năm 2012.
(Feb 12 2015 8:42AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn