Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 60,353,165

 Khảo sát tình hình ô nhiễm của CO do động cơ đốt trong gây ra
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Văn Nam
Nơi đăng: Tập san Khoa học ĐH BK Đà Nẵng, Kỷ niệm 20 năm thành lập ĐH Bách khoa Đà Nẵng; Số: Số đặc biệt;Từ->đến trang: 149- 151;Năm: 1995
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn