Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Lê Minh Tiến
Đề tài: Nghiên cứu thiết kế chế tạo động cơ sử dụng hai nhiên liệu biogas/diesel trên cơ sở động cơ một xy lanh tĩnh tại
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2014

[2]Nguyễn Văn Phụng
Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng LPG trên động cơ nén cháy
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2014

[3]Lê Xuân Thạch
Đề tài: Nghiên cứu hệ thống cung cấp nhiên liệu và quá trình cháy của động cơ đánh lửa cưỡng bức có tỉ số nén cao sử dụng boigas
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2013

[4]Lê Văn Tụy
Đề tài: Mô phỏng Tramway sử dụng khí thiên nhiên
Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2004

 2009

[5]Hồ Tấn Quyền
Đề tài: Xe buýt sạch cỡ nhỏ chạy bằng nhiên liệu khí dầu mỏ hóa lỏng LPG phù hợp với điều kiện giao thông đô thị miền Trung Việt Nam
Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2001

 2005

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn