Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 90,066,800

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Nguyên lý động cơ đốt trong; Động cơ đốt trong; Ô nhiễm môi trường do ô tô gây ra; Cơ cấu phối khí hiện đại; Năng lượng và môi trường; Động cơ phun xăng
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1982 Sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh  Trường Đại học Bách khoa ĐH Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn