Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,505,340

 キャビテイ内における噴霧の位置と燃焼過程の研究
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Tran Van Nam và 3 cộng sự
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
Nơi đăng: Gakkai Dai 70 ki Zenkoku Taikai Kooen Ronbun Shuu (JSME); Số: Vol. D;Từ->đến trang: 190-192;Năm: 1992
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn