Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 60,353,801

 Đo nồng độ bồ hóng trong buồng cháy phụ của động cơ MAZDA WL bằng visioscop
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Bui Van Ga, Tran Van Nam, Le Van Tuy, Nguyen Ngoc Linh
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
Nơi đăng: Hội nghị Cơ học thuỷ khí toàn quốc 2004, Hà Tiên 20-22/7/2004
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
; Số: ;Từ->đến trang: ;Năm: 2004
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT

ABSTRACT

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn