Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 60,354,308

 Nghiên cứu ảnh hưởng của góc phun nhiên liệu tới chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của động cơ diesel khi sử dụng nhiên liệu biodiesel B25
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: PGS.TS. Trần Văn Nam*; TS. Dương Việt Dũng
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Số: Số 1(74).2014-Quyển 1;Từ->đến trang: 48;Năm: 2014
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Mục tiêu phát triển các loại ô tô tương lai là giảm tiêu hao nhiên liệu, khí thải gây ô nhiễm trong khi vẫn duy trình mức độ cao về hiệu suất động cơ. Bio-diesel là nhiên liệu sinh học được sản xuất bởi phản ứng hóa học của rượu và các loại dầu thực vật hoặc động vật, chất béo, hoặc mỡ. Bài báo trình bày tổng hợp kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của góc phun nhiên liệu tới các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật khi sử dụng nhiên liệu sinh học biodiesel với tỷ lệ 25% làm từ dầu thực vật trên động cơ diesel truyền thống. Hướng tới mục tiêu này, động cơ Mazda WL được dùng làm đối tượng nghiên cứu sử dụng lưỡng nhiên liệu biodiesel B25 và diesel. Mô men động cơ, công suất động cơ, suất tiêu hao nhiên liệu và đặc tính cháy của động cơ cũng đã được nghiên cứu. Kết quả thực nghiệm chỉ ra tính ưu việt nếu thay đổi góc phun nhiên liệu khi sử dụng loại nhiên liệu thay thế này trên động cơ diesel.
marriage affairs all wife cheat i want an affair
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
ABSTRACT
The targeted developments for future vehicles are to reduce fuel consumption and pollutant emission while maintaining high levels of engine performance. Biodiesel is a renewable fuel that can be used as a 25% blend in most diesel equipment with no or only minor modifications. This paper presents summarized findings of fuel injection angle effects on engine performance when using biodiesel with a 25% blend (B25), (made from vegetable oils) in conventional diesel engines. In an approach to this target, Mazda engine WL was used as an object for the application of dual fuel (diesel and biodiesel) conversion. Engine torque, engine power, fuel consumption, and engine combustion characteristics were investigated. Experimental results indicated many advantages of these, with various fuel injection angles when using alternative fuels in the diesel engine.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn