Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 60,350,366

 Xác định trường nồng độ của tia phun LPG trong buồng cháy động cơ bằng phương pháp phân tích ảnh
Tác giả hoặc Nhóm tác giả:  Bùi Văn Ga, Trần Văn Nam, Nguyen Hữu Hường, Phạm Xuân Mai 
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường ĐH kỹ thuật; Số: 42-43;Từ->đến trang: 57-62;Năm: 2003
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn