Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 60,358,086

 Determination of optimal Operational Parameters of Biogas Engines Converted from Diesel Engines by Modelling and Experimental Studies
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Văn Nam và 4 cộng sự
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Nơi đăng: Proc. Of the 14th Asian Congress of Fluid Mechanics (14ACFM) (ISBN: 978-604-913-146-2)
walgreens prints coupons open free printable coupons
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
; Số: Vol 2;Từ->đến trang: 819- 824;Năm: 2013
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn