Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 56,373,907

 A Study on the Performance of Biogas Spark Ignition Engine Converted from Diesel Engine.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Văn Nam và 4 cộng sự
Nơi đăng: The International Conference on Green Technology and Sustainable Development (GTSD2012), Hochiminh City, Vietnam, September 29-30, 2012
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
; Số: Vol 1;Từ->đến trang: 352- 360;Năm: 2012
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn