Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 44,023,652

 Nghiên cứu thiết kế hệ thống động lực xe hybrid
coupons for prescriptions discount coupons for prescriptions coupons for cialis 2016
losartankalium krka bivirkninger crownlimos.ca losartan
Chủ nhiệm:  Bùi Văn Ga
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
; Thành viên:  Trần Văn Nam
Số: B2004-III-35-TĐ ; Năm hoàn thành: 2006; Đề tài cấp Bộ trọng điểm; Lĩnh vực: Kỹ thuật

cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn