Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 43,963,825

 Giáo dục môi trường thông qua một số môn học tại Đại học Đà Nẵng
coupons for prescriptions lilly cialis coupon coupons for cialis 2016
Chủ nhiệm:  Hoàng Thị Lan Phương; Thành viên:  TRẦN VĂN NAM
Số: B2000-III-17 ; Năm hoàn thành: 2002; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Giáo dục
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn