Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 44,023,664

 Nghiên cứu giảm kích nổ trên động cơ nén cháy sử dụng LPG/Diesel
abortion pill services abortion pill articles having an abortion
Chủ nhiệm:  Trần Văn Nam
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
; Thành viên:  Nguyễn Văn Phụng
Số: Đ2013-01-16-BS ; Năm hoàn thành: 2014; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Kỹ thuật
walgreens prints coupons open free printable coupons

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn