Trần Xuân Quỳnh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,481,866

 
Mục này được 13237 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Xuân Quỳnh
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  15/01/1990
Nơi sinh: Núi Thành, Quảng Nam
Quê quán Đại Cường, Đại Lộc, Quảng Nam.
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kinh doanh thương mại; Tại: Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Thương mại điện tử; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2016; Chuyên ngành: GMBA; Tại: Southern Taiwan University of Science and Technology
Dạy CN: Kinh doanh thương mại
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Trung
Địa chỉ liên hệ: 71 Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 0935.103.106
Email: quynhtx@due.edu.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 2012 - 12014: Giảng viên tại Khoa Thương mại, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
2/2014 - 2/2016: Học thạc sĩ GMBA tại Southern Taiwan University of Sicence and Technology
2/2016 - nay: Giảng viên tại Khoa Thương mại, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
1/2018 - nay: Làm nghiên cứu sinh tại University of Côte d'Azur, Cộng Hòa Pháp.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: ỨNG DỤNG MÔ HÌNH ANIMOSITY TRONG NGHIÊN CỨU HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG. TRƯỜNG HỢP NGƯỜI VIỆT NAM ĐỐI VỚI THỰC PHẨM TRUNG QUỐC". Chủ nhiệm: Ths Trần Xuân Quỳnh. Mã số: T2017-04-22. Năm: 2017. (Mar 12 2018 2:19AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
QUỐC TẾ:
[1]Article: The role of servicescape and social interaction toward customer service experience in coffee stores. The case of Vietnam. Authors: Tran Xuan Quynh, Dang Van My, Nadine Tournois. International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research (ESCI, Scopus). No: 14(3). Year 2020. (May 22 2020 2:13PM)
[2]Presentations: The role of servicescape in creating social interaction experiences in hospitality industry: A research framework. Authors: Quynh Tran Xuan, Nadine Tournois, My Dang Van. Proceedings of The Eighteen International Marketing Trend Conference in Venice on January , 2019. Pages: 57-60. Year 2019. (Jan 20 2019 7:01PM)
[3]Presentations: The importance of servicescape and social interaction to customer's service experience in service setting. A research framework. Authors: Quynh Tran Xuan, Nadine Tournois, My Dang Van. Proceeding of The first International Conference on Commerce and Distribution, Kontum, Vietnam. Pages: 657-670. Year 2018. (Dec 17 2018 4:58PM)
[4]Presentations: The intangible barriers originated from animosity and ethnocentrism towards global trade. An evidence from Vietnam. Authors: Tran Xuan Quynh. 9th International Research Meeting in Business and Management, Nice, France. Pages: 15-25. Year 2018. (May 23 2018 8:15PM)
[5]Presentations: Apply An Integrated Animosity Model to Research Customer Behavior. A study in Vietnam towards China food. Authors: Tran Xuan Quynh. Proceedings of International Conference For Young Researchers In Economics And Business, ICYREB 2017. Pages: 60-68. Year 2017. (Mar 12 2018 2:31AM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Marketing điện tử
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2017 Sinh viên chuyên ngành Thương mại điện tử  Trường đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
[2]Marketing căn bản
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2017 Sinh viên kinh tế hoặc các ngành có liên quan  Đại học Kinh tế Đà Nẵng
[3]Quản trị phân phối
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2016 Sinh viên chuyên ngành Kinh doanh thương mại  Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn