TRẦN XUÂN QUỲNH
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 90,174,811

 
Mục này được 14374 lượt người xem
Họ và tên:  TRẦN XUÂN QUỲNH
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  15/01/1990
Nơi sinh: Núi Thành, Quảng Nam
Quê quán Đại Cường, Đại Lộc, Quảng Nam.
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kinh doanh thương mại; Tại: Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Thương mại điện tử; Trường Đại học Kinh tế
Chức vụ: Phó bí thư Đoàn TNCS
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2020; Chuyên ngành: Management sciences; Tại: University of Côte d'Azur
Dạy CN: Kinh doanh thương mại
Lĩnh vực NC: Hành vi tiêu dùng, trải nghiệm khách hàng, môi trường dịch vụ, bán lẻ, phân phối.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 71 Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 0935103106
Email: quynhtx@due.edu.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 2012 - 12/2014: Giảng viên tại Khoa Thương mại, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
2/2014 - 2/2016: Học thạc sĩ GMBA tại Southern Taiwan University of Sicence and Technology, Taiwan
2/2016 - nay: Giảng viên tại Khoa Thương mại điện tử, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
1/2018 - 12/2020: Nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành Management Sciences tại University of Côte d'Azur, France.
3/2022: Phó bí thư Đoàn trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, giảng viên tại Khoa Thương mại điện tử.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng lên trải nghiệm khách hàng hợp kênh trong lĩnh vực ngân hàng ở Việt Nam. Chủ nhiệm: Trần Xuân Quỳnh. Thành viên: Trương Thị Hiếu Hạnh, Võ Quang Trí. Mã số: B2021-DN04-06. Năm: 2023. (Feb 16 2022 3:25PM)
[2] Đề tài cấp Bộ: Phát triển thương hiệu thành phố Đà Nẵng đối với các nhà đầu tư thông qua chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI. Chủ nhiệm: Lê Văn Huy. Thành viên: Phạm Thị Lan Hương, Trương Thị Vân Anh, Nguyễn Cao Liên Phước, Trần Xuân Quỳnh, Nguyễn Thị Minh Tâm, Đặng Thị Thạch. Mã số: B2016-DNA-14-TT. Năm: 2018. (Sep 1 2020 5:04PM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Ứng dụng mô hình Animosity trong nghiên cứu hành vi người tiêu dùng. Trường hợp người Việt Nam đối với thực phẩm Trung Quốc. Chủ nhiệm: Trần Xuân Quỳnh. Thành viên: Nguyễn Thị Minh Tâm. Mã số: T2017-04-22. Năm: 2017. (Mar 12 2018 2:19AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Tác động của trải nghiệm sau mua đến sự hài lòng và dự định hành vi của khách hàng trực tuyến đối với các trang thương mại điện tử tại Việt Nam. Tác giả: Trần Xuân Quỳnh, Phan Trần Bảo Trâm.. Tạp chí Khoa học Thương mại. Số: 21(161). Trang: 78-90. Năm 2022. (Feb 16 2022 3:19PM)
[2]Bài báo: Ảnh hưởng của nhận thức môi trường lên dự định hành vi tiêu dùng sản phẩm xanh tại thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Trần Xuân Quỳnh, Huỳnh Thị Phương Trinh, Cao Thị Thương. Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế thương mại và phân phối lần thứ 3. Số: 3. Trang: 214-232. Năm 2022. (Mar 9 2022 2:52PM)
[3]Bài báo: Ảnh hưởng của trách nhiệm xã hội lên hình ảnh tổ chức và niềm tin người tiêu dùng. Bối cảnh dịch covid-19 tại Đà Nẵng. Tác giả: Trần Xuân Quỳnh, Nguyễn Thị Thanh Nguyên, Phạm Thị Kim Oanh, Hà Hoàng Minh Nhiên
. Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế thương mại và phân phối lần thứ 3. Số: 3. Trang: 259-276. Năm 2022.
(Mar 9 2022 2:56PM)
[4]Bài báo: Tác động của đại dịch Covid 19 đến ngành bán lẻ Việt Nam. Thực trạng và khuyến nghị. Tác giả: Tran Xuan Quynh, Le Dinh Quy. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ (Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh) - Chuyên san Kinh tế, luật và quản lý. Số: 5(2). Trang: 1398-1406. Năm 2021. (Jan 29 2021 10:51AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: The effects of cafe servicescape on employee job satisfaction - centered on social interaction, job experience and emotional experience. A study in Vietnam. Authors: Tran Xuan Quynh, Dang Van My, Nadine Tournois. Journal of Human Resources in Hospitality and Tourism (Scopus, Q2). No: 21(2). Pages: AAAA. Year 2022. (Jan 29 2021 10:45AM)
[2]Article: The role of servicescape and social interaction toward customer service experience in coffee stores. The case of Vietnam. Authors: Tran Xuan Quynh, Dang Van My, Nadine Tournois. International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research (ESCI, Scopus Q2). No: 14(4). Pages: 619-637. Year 2020. (May 22 2020 2:13PM)
[3]Presentations: The role of servicescape in creating social interaction experiences in hospitality industry: A research framework. Authors: Quynh Tran Xuan, Nadine Tournois, My Dang Van. Proceedings of The Eighteen International Marketing Trend Conference 2019 Venice. Pages: 57-60. Year 2019. (Jan 20 2019 7:01PM)
[4]Presentations: The importance of servicescape and social interaction to customer's service experience in service setting. A research framework. Authors: Quynh Tran Xuan, Nadine Tournois, My Dang Van. Proceeding of The first International Conference on Commerce and Distribution, Kontum, Vietnam. Pages: 657-670. Year 2018. (Dec 17 2018 4:58PM)
[5]Presentations: The intangible barriers originated from animosity and ethnocentrism towards global trade. An evidence from Vietnam. Authors: Tran Xuan Quynh. 9th International Research Meeting in Business and Management, Nice, France. Pages: 15-25. Year 2018. (May 23 2018 8:15PM)
[6]Presentations: Apply An Integrated Animosity Model to Research Customer Behavior. A study in Vietnam towards China food. Authors: Tran Xuan Quynh. Proceedings of International Conference For Young Researchers In Economics And Business, ICYREB 2017. Pages: 60-68. Year 2017. (Mar 12 2018 2:31AM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Quản trị học
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2021 Sinh viên cao học E-tourism  Đại học Đà Nẵng
[2]Truyền thông tích hợp
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2021 Sinh viên kinh tế  Đại học Đà Nẵng
[3]Quản trị lực lượng bán
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2021 Sinh viên ngành Kinh doanh Thương mại  Đại học Đà Nẵng
[4]Marketing điện tử
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2017 Sinh viên ngành Thương mại điện tử  Đại học Đà Nẵng
[5]Marketing căn bản
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2017 Sinh viên kinh tế  Đại học Đà Nẵng
[6]Quản trị phân phối
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2016 Sinh viên ngành Kinh doanh thương mại  Đại học Đà Nẵng
  
 Thông tin khác
  JOURNAL REVIEWER:

[1] International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research (ESCI, Scopus, Q2)

[2] Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng


HOẠT ĐỘNG KHÁC:

[1] Diễn giả tại Diễn đàn Tri thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ IV, năm 2021 với tham luận "Chuyển đổi số trong ngành công nghiệp bán lẻ Việt Nam"
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn